2011youth

młodości

Biopsja trofoblastu – skuteczność, ale i inwazyjność

Choć stare źródła podają, że amniopunkcja jest najbardziej bezpieczną metodą wśród inwazyjnych badań, to jednak najnowsze doniesienia ukazują, że porównywalna do niej jest biopsja trofoblastu. Jest to metoda, która polega na wykonaniu pod kontrolą ultrasonografu nakłucia powłok brzusznych w celu pobrania fragmentu kosmówki, czyli błony otaczającej zarodek od zewnątrz. Możliwe jest również pobranie drogą przezpochwową, z wykorzystaniem cewnika wprowadzanego przez szyjkę macicy.

Wybór miejsca nakłucia dobierany jest indywidualnie do każdej ciężarnej kobiety. Następnie pobrany materiał przekazuje się do laboratorium w celu dokonania analizy, a już po dwóch dniach otrzymuje się poglądową opinię, która uzupełniania jest o pełny wynik po kilku dniach. Warto podkreślić, że biopsje trofoblastu należy wykonać jak najszybciej, nawet w jedenastym tygodniu ciąży.

Dzięki temu zwiększa się szansę na wykonanie długotrwałych analiz i oczywiście szybkiego podjęcia leczenia.

szczepionki www.fundacjamarszzebry.pl