2011youth

młodości

Ciepło pod stopami

Znając fizyczne właściwości ciepła można sięgać po rozwiązania niestandardowe, ale zyskujące systematycznie uznanie wśród użytkowników. Jednym z przykładów takiej technicznej kreatywności są systemy ogrzewania podłogowego. Doskonale sprawdza się ono w domach jednorodzinnych, ale również w obiektach handlowych i sakralnych.

Generalnie wszędzie tam, gdzie ze względów praktycznych lub estetycznych montaż innych źródeł ciepła jest utrudniony lub niemożliwy. Oczywiście decyzję w tym zakresie trzeba podjąć na wczesnym etapie prac, tak aby projekt obiektu był dostosowany do tego modelu grzewczego. Jak jasno wynika z nazewnictwa, wszystkie elementy grzewcze znajdują się w podłodze.

Mogą to być zarówno rury, przez które będzie przepływać podgrzane medium (zwykle woda), jak też specjalne panele zasilane na przykład energią elektryczną. Druga możliwość jest mniej popularna z uwagi na wysokie koszty prądu, które generuje. Zostańmy zatem przy rozwiązaniu tańszym, a więc układzie rurowym.

Poza elementami grzewczymi trzeba również umieścić w podłodze warstwę izolacyjną, która wspomaga przewodnictwo ciepła i zabezpiecza podłogę przed przegrzaniem. Sukces omawianego rozwiązania wynika z prawideł fizyki. Jak pamiętamy ze szkoły, ciepło zawsze kieruje się ku górze.

Jeśli będzie emitowane od podłoża, powinno równomiernie unosić się zapewniając wszystkim lokatorom komfortową temperaturę. Koszty eksploatacji będą zależne od sposobu opalania i używanego paliwa. Dodatkowo, ogrzewanie podłogowe można zintegrować z piecem dowolnego typu.

Prapa