2011youth

młodości

Dziecko z nerwicą

Wydawać by się mogło, że problem nerwicy dotyczy wyłącznie osób dorosłych, które jak to się mówi: swoje już w życiu przeszły. Nic bardziej mylnego. Dziecko też może cierpieć na nerwicę. Lekarze alarmują, że w naszym kraju ta dolegliwość w coraz to większym stopniu dotyczy również dzieci. Sytuacja jest w tym wypadku o tyle poważna, że epizod choroby mający miejsce już w wieku szkolnym, często jest bardzo trudny w leczeniu.

Co gorsze, jeśli rodzice, bądź inni opiekunowie nie zareagują na czas, dziecko może w ogóle nie mieć szans na zdrowe i prawidłowe funkcjonowanie w przyszłości. Co jest przyczyną pogarszającej się kondycji psychicznej u dzieci? Przede wszystkim stres zarówno w domu, jak i w szkole. Poza tym, niebagatelną rolę pełnią także czynniki genetyczne i, co ciekawe, przebyte choroby zakaźne, na przykład zakażenie bakterią z rodzaju paciorkowców. Zaobserwowano, że problem nerwicy u dzieci dotyczy w takim samym stopniu chłopców, co dziewczynek. Proporcja ta zmienia się natomiast wraz z wejściem w okres dojrzewania, kiedy to dziewczęta i kobiety niemal dwukrotnie częściej zapadają na nerwicę.

Sinupret Extract www.skoramed.pl www.teatrpolonistyki-uw.pl