2011youth

młodości

Genetyczna nerwica

Nerwica jest chorobą, której rozwój przebiega w złożony i wielowymiarowy sposób. Jak wiadomo, na psychikę człowieka wpływają zarówno czynniki zewnętrzne, jak i wewnętrzne. Dużą rolę odgrywa tu więc biologia, ale także szeroko pojęte środowisko życia, za pośrednictwem których kształtują się ludzkie cechy i zdolności, w tym również różnego rodzaju psychiczne zaburzenia. Współcześnie, kiedy medycyna z każdym dniem posiada coraz większą wiedzę i kompetencje, mamy możliwość uzyskania odpowiedzi na trudne pytania, w tym na przykład to, dotyczące natury mechanizmu odpowiedzialnego za powstawanie chorób nerwicowych.

Wiele z nas nurtuje również wątpliwość, czy nerwica jest chorobą dziedziczną. Zacznijmy jednak od podkreślenia powodów, które sprzyjają rozwojowi nerwicy. Otóż, w zdecydowanej większości przypadków powstaje ona na skutek niezbyt dobrego radzenia sobie z własnymi emocjami, problemami wewnętrznymi oraz konfliktami. Należy jednak zaznaczyć, iż każdy człowiek posiada konkretne cechy zakodowane genetycznie.

Choć geny nie są, co prawda, wyznacznikiem tego, kim się jest w życiu, to jednak stanowią do tego znaczącą predyspozycję.