2011youth

młodości

Jakie są fazy snu?

Sen nie przebiega w sposób jednostajny. Można z łatwością wyróżnić poszczególne jego etapy. Wiele osób może zdziwić fakt, że u każdego człowieka sen przebiega kilkuetapowo.

Jedną z nich jest faza REM, która zaliczana jest do fazy lekkiego, ale zarazem aktywnego snu. Osoby trzecie mogą wówczas zaobserwować u śpiącego szybkie ruchy gałek ocznych. Cechą charakterystyczną tej fazy snu jest to, że mózg wykazuje największą aktywność.

To właśnie wówczas najczęściej pojawiają się marzenia senne. Różna jest długość fazy REM. U dorosłych pojawia się ona co ok.

90 minut. U dzieci i niemowląt faza ta powtarza się nawet co 60 minut. Kolejnym typem fazy snu jest faza NREM.

Jest to etap głębokiego snu. Wówczas to właśnie następuje wzmożony przepływ krwi do mięśni. Zasoby energii zostają odnowione.

W fazie NREM nie można zaobserwować ruchów gałek ocznych. Cechą charakterystyczną jest również to, że bardzo trudno obudzić śpiącego, który znajduje się w tej fazie snu. Z kolei u dzieci w fazie NREM często pojawiają się lęki nocne.

http://www.gabinetpsychologiczny.zgora.pl/